Bạn có biết, tháng 7 âm lịch thật ra không hề đáng sợ như bạn nghĩ vì xoay quanh nó vẫn còn các lễ hội truyền thống mang đậm dấu…