Cảnh đẹp Hạ Long mang trong mình nét đẹp tiềm ẩn đầy cuốn hút, là xứ sở của “con rồng cháu tiên”, nơi giao thoa đất trời, cảnh sắc và con người. Nơi những điều tưởng chừng giản đơn hóa thành các giá trị truyền thống đại diện cho cả một dân tộc. Chính vì thế hình dung đó ăn sâu trong tiềm thức khi chỉ một lần tình cờ gặp gỡ. Vậy những “nét khắc” nào đã góp phần chạm trổ nên 2 từ “Việt Nam”?

cảnh đẹp hạ long

cảnh đẹp hạ long

1. Non nước

cảnh đẹp hạ long cảnh đẹp hạ long
cảnh đẹp hạ long

cảnh đẹp hạ long

cảnh đẹp hạ long

2. Áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài cảnh đẹp hạ long-áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài

cảnh đẹp hạ long-áo dài

3. Nón lá

cảnh đẹp hạ long-nón lá cảnh đẹp hạ long-nón lá cảnh đẹp hạ long-nón lá

cảnh đẹp hạ long-nón lá

4. Con người

cảnh đẹp hạ long-con người cảnh đẹp hạ long-con người

cảnh đẹp hạ long-con người

cảnh đẹp hạ long-con người

cảnh đẹp hạ long-con người

cảnh đẹp hạ long-con người

cảnh đẹp hạ long-con người

5. Khi tất cả hòa quyện làm một

cảnh đẹp hạ long

cảnh đẹp hạ long cảnh đẹp hạ long cảnh đẹp hạ long-thơ chế lan viên

Tác giả: Traveloka Intern Vương Đại Phong

Bạn thấy bài viết này như thế nào ?