ใครกำลังเตรียมตัวเดินทางมาดูตรงนี้ เพราะหากคุณซื้อหรือไม่ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม และมีสัมภาระที่ต้องหอบหิ้วขึ้นเครื่อง Traveloka ได้รวบรวมเอานโยบายขนาดและน้ำหนักกระเป๋าของ 5 สายการบินยอดฮิตที่คนไทยเลือกเดินทางบ่อย สำหรับการถือขึ้นเครื่องหรือ Carry-on มาบอกกัน เช็คกันได้เลย

1.การบินไทย (Thai Airways)

สำหรับการบินไทยที่เป็นสายการบินแบบฟูลเซอร์วิส ฉะนั้น ราคาค่าเดินทางในแต่ละไฟลท์ ก็จะได้รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องอยู่แล้ว  โดยเริ่มต้นที่ 30 กิโลกรัม แต่ถ้าหากคุณมีข้าวของอื่นๆ ที่ต้องถือไป เบื้องต้นสำหรับกระเป๋าเดินทางใบเล็ก (ไม่เกินขนาด 18 นิ้ว) ก็จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม  ต้องวางบนตู้เก็บเหนือศีรษะ ส่วนกระเป๋าถือ ก็ไม่ควรเกิน 1.5 กิโลกรัม เมื่อเดินทางก็ควรวางไว้ที่ใต้เบาะที่นั่งของตนเอง

2.แอร์เอเชีย (Airasia)

ส่วนสายการบินราคาประหยัดอย่างแอร์เอเชีย เนื่องจากเป็นสายการบินแบบโลว์คอส หากคุณต้องการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยภายในประเทศจะเริ่มต้นที่ 15 กิโลกรัม ส่วนระหว่างประเทศจะเริ่มต้นที่ 20 กิโลกรัม ส่วนสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องหรือ Carry-on นั้น จำเป็นต้องอยู่ในเงื่อนไขของสายการบิน โดยสัมภาระทั้งกระเป๋าเดินทางใบเล็กรวมกับกระเป๋าถือ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ตามขนาดที่กำหนด

3.นกแอร์ (Nok Air)

อีกหนึ่งสายการบินราคาประหยัดอย่างนกแอร์ ที่มีเส้นทางการบินในประเทศ พม่า และเวียดนาม เท่านั้น ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ราคาตั๋วค่าโดยสาร ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า ฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จึงจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทางสายการบินนกแอร์มีให้เลือกเริ่มต้นที่ 15 กิโลกรัม และสูงสุดที่ 20 กิโลกรัม นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียง 1 ใบ ในน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม โดยกระเป๋าใบนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 เซ็นติเมตร

4.ไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

เป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีเส้นทางการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ฟรี 15 กิโลกรัม สำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ 20 กิโลกรัม สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกเหนือไปจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ในน้ำหนักที่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

5.ไทยสมายล์ (Thai Smile)

สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินราคาประหยัด ซึ่งเป็นสายการบินย่อยของสายการบินไทย ทำให้ไทยสมายล์เป็นที่รู้จักว่าเป็นสายการบินที่ราคาไม่แพง แต่มีบริการที่ดีเลิศ โดยสายการบินไทยสมายล์มีเที่ยวบินให้บริการทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้โดยสายสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องได้ฟรี 20 กิโลกรัม สำหรับตั๋วโดยสารชั้นสมายล์คลาส และ 30 กิโลกรัม สำหรับตั๋วโดยสารชั้นสมายล์พลัส พร้อมทั้งยังสามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

และนอกจากน้ำหนักและขนาดของสัมภาระแล้ว สายการบินส่วนใหญ่ ยังมีรายการสิ่งของต้องห้ามหรือไม่อนุญาติให้นำขึ้นเครื่องเหมือนกัน ดังนี้

  1. สำหรับการถือของเหลวขึ้นเครื่อง ของเหลวทุกชนิดต้องมีความจุต่อชิ้นไม่เกิน 100 มล. ทุกชิ้นจะต้องรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร โดยทุกชิ้นต้องบรรจุอยู่ในกระเป๋าและหีบห่อเป็นอย่างดี
  2. ห้ามนำของมีคม และอาวุธต่างๆ ขึ้นเครื่อง
  3. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ไม่สามารถใส่กระเป๋าเพื่อโหลดใต้เครื่องได้ แต่สามารถพกใส่กระเป๋า Carry-on ขึ้นไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองต้องมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
  4. สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
  5. อาหารที่มีกลิ่นรุนแรง

รู้แบบนี้แล้ว เช็คแล้วเตรียมสัมภาระต่างๆ ไว้ให้ดี และถ้าคุณจะจองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกับ Traveloka ไม่ว่าจะเป็นสายการบินแอร์เอเชีย นกแอร์ และอื่นๆ ก็สามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้ สะดวกขนาดนี้จองเลยที่ Traveloka

 

จองตั๋วเครื่องบินกับ Traveloka คลิกที่นี่