ประกาศผลกิจกรรม Talk your Trip with Traveloka ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Talk your Trip with Traveloka มาแล้วจ้า ที่หนึ่ง ได้แก่ คุณฐิติมา พิรุฬห์สุขเกษม จากบทความ “MALDIVES ไม่ไกลเกินฝัน เที่ยวเองแบบ All Inclusive ด้วยงบ 15,000 บาท (4 วัน 3 คืน)”…