Lauterbrunnen (เลาเทอร์บรุนเนิน) เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ลึกเข้ามาจาก interlaken ราว 12 กิโลเมตร  ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยว ต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์  แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากันมากมายก็ตาม แต่เมืองนี้มีความเมืองนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบ มากๆ และ ธรรมชาติแบบสุดๆแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากันมากมายก็ตาม