ระลึกชาติ สวัสดีครับ ถ้าผมจำไม่ผิด เหตุผลที่ทำให้ผมต้องไปเยือนอีเมืองที่มีสภาพไม่ต่างจากดาวอังคารนี้ ก็เพราะว่า “แพร” แฟนของผมงอแงจะไปให้ได้ (การเดินทางครั้งนี้จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ฮ่าฮ่าฮ่า) ขณะที่กำลังระดมความคิดกันเกี่ยวกับเมืองที่จะไปในอินเดีย ด้วยทรัพย์สินที่มีไม่มากนัก แต่ต้องอยู่ในอินเดียแรมเดือน ทำให้เราต้องวางแผนการเดินทางเพื่อป้องกันสภาวะถังแตกเหมือนครั้งที่แล้วๆ มา แพรเสนอว่ายังไงก็ต้องไปเลห์สักครั้ง (อันนี้ไม่แน่ใจว่าเสนอหรือบังคับ)