ลาวเหนือไม่ได้น่าเที่ยวแค่หลวงพระบาง ?! ถ้าพูดถึงเมืองท่องเที่ยวทางเหนือของลาว หลายคนคิดว่าแค่หลวงพระบางคือที่สุดของการเที่ยวลาวแล้ว แต่เหนือหลวงพระบางขึ้นไปอีก ผมอยากจะแนะนำ ‘พงสาลี’ อีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์เรื่องบรรยากาศ เพราะเหมือนได้ไปทั้งจีนและเวียดนามในทีเดียว ทาํ ไมต้องไป “พงสาลี” ? เหตุผลง่าย ๆ เลยคือ ผมไม่ชอบไปที่เที่ยวที่มีคนไปกันเยอะอยู่แล้ว และอยากไปดูวฒั นธรรมของคนที่นั่น ที่ผสมผสานระหว่างลาวกับชนเผ่าพื้นเมือง   ถ้าคุณได้เห็นภาพย่านเก่าในพงสาลี เรื่องสถาปัตยกรรมอาจไม่ได้ต่างจากเมืองอื่น ๆ เวลาไปเที่ยวลาวเลย แต่ความแตกต่างอยู่ที่ “อารมณ์” ไม่เชื่อก็ลองเสพภาพไปเรื่อย ๆ ดูสิ…