เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา บินลัดฟ้าไปชมกีฬา SEA Games 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย กับแคมเปญ ‘บินไปดู SEA Games 2017 กับ Traveloka’ ฟรี! ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และบัตรเข้างาน

 

Traveloka จัดแคมเปญ ‘บินไปดู SEA Games 2017 กับ Traveloka’ เปิดโอกาสให้สถานบันจากตัวแทนการศึกษาทั่วประเทศไทยส่งตัวแทน โรงเรียนละ 2 คน เพื่อบินลัดฟ้าไปชมกีฬา SEA Games 2017 ที่กำลังจะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2560 นี้ แบบใกล้ชิดติดขอบสนาม โดยทาง Traveloka จะทำการสนับสนุน ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักจำนวน 2 คืน ประกันภัยการเดินทาง และบัตรเข้าชมงาน SEA Games 2017 ที่คุณจะได้เข้าชมทั้งพิธีปิด-เปิดงาน เข้าชมกีฬาในแต่ละนัดการแข่งขัน อาทิ แบดมินตัน ฟุตบอล และรักบี้ เป็นต้น โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 400,000 บาทด้วยกัน เนื่องจากทาง Traveloka ได้เป็นสปอนเซอร์หลักของกีฬาซีเกมส์ 2017 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ถ้าหากใครสนใจ สามารถอ่านกฎกติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

.

 

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 087-800-0047

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • แจ้งชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย, ชื่อ-สกุล (ของผู้ที่จะเดินทางสุดสูง 2 ท่าน), อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่ Google Form นี้
 • ทราเวลโลก้าจะทำการคัดเลือกและติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเบอร์โทรศัพท์/อีเมล ที่ท่านได้แจ้งไว้
 • เมื่อได้รับการตอบรับจากทราเวลโลก้า ผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ทราเวลโลก้า ที่ https://www.traveloka.com/th-th/flight โดยต้องมีมูลค่ารวมไม่เกิน 6,500 บาท/ท่าน
 • และทำการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ทราเวลโลก้า ที่ https://www.traveloka.com/th-th/hotel โดยทราเวลโลก้าสนับสนุนที่พักให้ 2 คืน ซึ่งต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 4,000 บาท (ต่อห้อง ต่อ 2 คืน) 
 • ผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการยืนยัน ก่อนการเดินทาง ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ได้เข้าร่วมพิธีปิด โดยแนบข้อมูลดังต่อไปนี้ มาทางอีเมล th_social_support @ traveloka.com
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน E-ticket (ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารยืนยันการจองที่พัก พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนา/รูปภาพหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางทั้ง 2 ท่าน
 • ภายหลังจากการเข้าร่วมชม SEA Games 2017 สถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมจะต้องจัดทำบทความพร้อมภาพประกอบ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 600 คำ จำนวน 1 บทความ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2017 โดยมีการกล่าวถึง Traveloka ( https://www.traveloka.com/th-th/ ) ภายในบทความ  

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับรางวัล

 • ค่าใช้จ่ายในการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการสำรองจ่าย โดยแนบ E-ticket (ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์) และใบจองที่พัก พร้อมใบเสร็จ มาทางอีเมล  th_social_support @ traveloka.com โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชำระเงินคืนภายหลังจากจัดทำบทความและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ และอาชีพของผู้สมัคร (หากมีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง)
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการเขียนบทความภาษาไทยได้
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการถ่ายภาพและมีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ (กล้องถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถถ่ายภาพได้)
 • ผู้สมัครสามารถเดินทางเพื่อทำรีวิวและเขียนบทความ และส่งบทความความยาวไม่น้อยกว่า 600 คำ จำนวน 1 บทความ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2017 ได้
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของไอเดียที่นำเสนอเท่านั้น และไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก หรือปลอมแปลงจากผลงานอื่นๆ
 • ผู้สมัครจะต้องไม่เคยร่วมงานกับ Traveloka มาก่อนไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • สายการบินที่ต้องการเดินทางต้องมีอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Traveloka เท่านั้น
 • โรงแรมหรือที่พักที่ต้องการเข้าพักต้องมีอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Traveloka เท่านั้น
 • รางวัลนี้ไม่สามารถนำไปจำหน่าย โอน คืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การได้รับรางวัลในอนาคตต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดและ เงื่อนไข หรือใช้ในทางที่ผิด การใช้รางวัลในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือกระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางการ สื่อสารของ Traveloka เป็นผู้กำหนด และจะถือว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทดแทนของรางวัลที่ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูก
  ใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะในกรณีทุจริตหรือปัญหาทางเทคนิค
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับการให้รางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตัดสินจาก Traveloka ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th_social_support @ traveloka.com

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 087-800-0047

 

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ: