ถ้าคุณอยากเที่ยวฟรี! ก็มาเป็น Blogger หน้าใหม่ให้เรา Traveloka ค้นหา Blogger สายเที่ยวหน้าใหม่ที่สามารถ ถ่ายภาพและเขียนบทความรีวิวได้ โดยเปิดรับสมัคร ให้คุณได้ส่งไอเดียการเดินทางที่ดีที่สุด ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ภายในวันที่ 18 มิ.ย.17 ประกาศผลผ่านทาง Facebook ภายในวันที่ 21 มิ.ย.17 

วิธีการง่ายๆ เพียงคุณส่งไอเดียเข้ามา ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากไป รวมถึงแผนเที่ยวสุดเจ๋งผ่าน Google Form นี้ ไอเดียใครดี วิธีการเล่าเรื่องใครเจ๋ง Traveloka ก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 10,000 บาท ให้คุณไปเที่ยวตามที่ๆ คุณอยากไป จากนั้น กลับมาก็ส่งรีวิวให้เรา 2 บทความ โอกาสดีๆ ที่จะได้เป็นบล็อกเกอร์สายเที่ยวหน้าใหม่ แถมยังได้ร่วมงานกับ Traveloka อีกเรื่อยๆ  ใครส่งมา ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วยนะ

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 – 5: รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล*
รางวัลที่ 6-10 : รางวัลเงินสดมูลค่า 6,000 บาท จำนวน 5 รางวัล*
รางวัลพิเศษสำหรับผู้สมัครทุกท่าน แค่สมัครก็มีโอกาสลุ้น
Traveloka Travel Set จำนวน 10 รางวัล*

*เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรางวัล

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. ไม่จำกัดเพศ และอาชีพของผู้สมัครแต่จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการเขียนบทความภาษาไทยได้
 3. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการถ่ายภาพและมีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ (กล้องถ่ายภาพ หรือ อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถถ่ายภาพได้)
 4. ผู้สมัครสามารถเดินทางเพื่อทำรีวิวและเขียนบทความและส่งบทความความยาวอย่างน้อย 500 คำ จำนวน 2 บทความ ภายในวันที่ 21 ก.ค. 2017 ได้
 5. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของไอเดียที่นำเสนอเข้ามาเท่านั้น และไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก หรือปลอมแปลงจากผลงานอื่นๆ
 6. ผู้สมัครจะต้องไม่เคยร่วมงานกับ Traveloka มาก่อนไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม
 7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th_social_support @ traveloka.com

กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม:

 1. คลิก Like หน้า Fan Page ของ Traveloka
 2. Share โพสต์กิจกรรมนี้บนหน้า Facebook ของตัวเอง พร้อม Tag เพื่อนอีก 2 คน และเปิดเป็น public เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
 3. ส่งไอเดียและแผนการท่องเที่ยวรีวิวสถานที่อยากไปและน่าสนใจในประเทศไทย หรือ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมระบุที่พักบน Traveloka ที่มี 3 ดาวขึ้นไปในแผนการเที่ยวนี้ ผ่าน Google Form พร้อมส่ง portfolio หรือผลงานที่เกียวข้องถ้ามี ตามมาที่ th_social_support @ traveloka.com
 4. ระยะเวลาส่งแผนการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มิ.ย. 2017 เวลา 23.59 น. ตามเวลาในประเทศไทยเท่านั้น
 5. Traveloka จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2017 ผ่านหน้า Facebook และติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทางอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้
 6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th_social_support @ traveloka.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

 • ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 9 – 18 มิถุนายน 2017 เวลา 23:59 น. ตามเวลาในประเทศไทย
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2017 ผ่านหน้า Traveloka Facebook Fanpage
 • Traveloka จะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 5 ท่าน เพื่อรับรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และ 5 ท่านเพื่อรับรางวัลเงินสดมูลค่า 6,000 บาท  จากรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมดเท่านั้น
 • Traveloka จะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 10 ท่านเพื่อรับรางวัล Traveloka Travel Set  จากรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมดเท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือเข้าร่วมภายหลังจากที่ระยะเวลาของกิจกรรมนี้สิ้นสุดลงจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก Traveloka ผ่านทางอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
 • หากผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวไม่ติดต่อกลับภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกท่านนั้นได้สละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลนั้นแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกท่านต่อไปแทน
 • แผนการท่องเที่ยวที่นำเสนอมานั้นจะต้องเป็นแผนการท่องเที่ยวที่ผู้สมัครคิดค้นและจัดทำขึ้นมาเองเท่านั้น หากพบว่ามีการคัดลอก ปลอมแปลง หรือ ดัดแปลง มาจากผลงานลิขสิทธิ์อื่นๆ จะให้ถือว่าการรับรางวัลเป็นโมฆะในทันที
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Traveloka หากเจ้าของผลงานมีความประสงค์จะนำไปใช้หรือเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ต้องแจ้งให้ Traveloka ทราบ และได้รับการอนุญาตจาก Traveloka เป็นลายลักษณ์อักษร
 • การตัดสินของ Traveloka ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เคยร่วมงานกับ Traveloka มาก่อนไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม
 • พนักงานในเครือ Traveloka และ PT Trinusa Travelindo ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสำรองเที่ยวบิน และ/หรือ  ที่พักที่มี 3 ดาวขึ้นไปผ่านเว็บไซท์ โมบายเว็บ และแอปพลิเคชันของ Traveloka ในสกุลเงินบาท เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสำรองจ่ายค่าเที่ยวบิน และ/หรือที่พักเองก่อน
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานและเอกสารการเดินทางตามที่กำหนดเพื่อสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • Traveloka จะดำเนินการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละท่านภายใน  30 วันทำการนับจากวันที่ส่งผลงานสมบูรณ์แล้ว
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรางวัลหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ปฎิบัติตามแผนการเดินทาง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือไม่สามารถส่งผลงานตามที่กำหนดได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหาย และการสูญหายของของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  หรือระงับกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า