กิจกรรมดีๆ จาก Traveloka มาอีกแล้วค่ะ … กับ Talk your Trip with Traveloka

ชวนบล็อกเกอร์ทุกท่านมาร่วมส่งบทความรีวิวทริปท่องเที่ยว พร้อมภาพสุดประทับใจ ร่วมลุ้น Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก พร้อมโอกาสเข้าร่วมงาน Traveloka’s Blogger Award 2017 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018

 

***ระยะเวลาการส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018***

 

บทความดีพร้อมมียอด Engagement สูงสุด อันดับ 1-5 จะได้รับรางวัล ดังนี้:

ที่หนึ่ง: Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก มูลค่ารวม 14,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ที่สอง: Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก มูลค่ารวม 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ที่สาม: Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก มูลค่ารวม 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ที่สี่: Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก มูลค่ารวม 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ที่ห้า: Voucher ตั๋วเครื่องบินและที่พัก มูลค่ารวม 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

กติกา:

– เขียนบทความรีวิวทริปท่องเที่ยว ในประเทศหรือต่างประเทศ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 คำ โดยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมการเดินทาง ที่เที่ยว ที่กิน และที่พัก พร้อมภาพประกอบตามความเหมาะสมของเนื้อหา

– ต้องมีข้อความและลิงก์แนะนำผลิตภัณฑ์ Traveloka ในส่วนของข้อมูลการเดินทาง (การจองตั๋วเครื่องบิน) และที่พัก (อย่างน้อย 1 หัวข้อ)

– ต้องเป็นบทความที่จัดทำขึ้นใหม่ ภายในระยะเวลาที่เริ่มกิจกรรมจนถึงวันหมดเขต

– ส่งลิงก์บทความได้ที่ Google Form

– สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญโดยอีเมลนี้เท่านั้น

 

***ประกาศผลผู้โชคดีภายในงาน Traveloka’s Blogger Award 2017 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018***