หลังจากจองกิจกรรมกับ Traveloka แล้ว คุณอาจจำเป็นจะต้องโทรหรืออีเมล์เพื่อยืนยันการจองกับผู้ให้บริการอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีที่ว่างในวันและเวลาที่คุณต้องการเข้าทำกิจกรรมหรือใช้บริการ หรือเพื่อยืนยันสถานที่ที่จะให้มารับในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีบริการรับ-ส่ง วิธีเช็คว่าคุณจำเป็นจะต้องคอนเฟิร์มหรือไม่นั้นง่ายมากๆ มาดูกันเลย!

1. ตรวจสอบข้อมูลจากหน้า ‘การจองของฉัน’ แล้วเลือกดูรายละเอียดการจองกิจกรรม หากจำเป็นต้องยืนยันการจอง คุณสามารถโทรหรืออีเมล์ติดต่อผู้ให้บริการได้โดยตรง

2. แจ้งชื่อและหมายเลขการจองของคุณแก่ผู้ให้บริการ และแจ้งข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ เช่นวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ สถานที่ที่จะให้ไปรับ หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการอาจจะส่งข้อมูลการยืนยันการจองให้คุณอีกครั้งทางอีเมล์ ซึ่งเป็นคนละฉบับกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดย Traveloka คุณควรเก็บอีเมล์ทั้งสองฉบับนี้ไว้เพื่อเข้าใช้บริการ