หน้าหนาวยิ่งใกล้เข้ามา ก็ถึงเวลาเที่ยวสกลนครอีสานกันแล้วสินะ กระแสเที่ยวเมืองรองกำลังบูมในช่วงนี้ โดยเฉพาะเหล่าฮิปสเตอร์ทั้งหลาย ที่เสาะหาเมืองนอกสายตาเล็ก ๆ ไปเช็คอินชิค ๆ ใช้ชีวิตตามวิถีสโลว์ไลฟ์ ยิ่งได้นำร่องเช็คอินก่อนใครด้วยแล้วถือว่าฮิปสุด ๆ ใครกำลังมองหาที่เท่ยวใหม่หน้าหนาวนี้ที่ไม่ซ้ำใคร ลองรับ “สกลนคร” ไว้พิจารณาดู กับ “10 ที่เที่ยวสกลนคร เตรียมพร้อมเที่ยวหน้าหนาวนี้”

เช็คราคาที่พักสกลนคร กับ Traveloka

จองที่พัก

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

 1. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันสวยงามของชาวสกลนคร ด้วยทัศนียภาพของบึงบัวขนาดใหญ่ที่รวบรวมบัวนานาพันธุ์ไว้ และยังเป็นปอดให้แก่ตัวเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองสกลนคร ตรงข้ามกับหนองหาร ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ซึ่งนอกจากความสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่นย์ และร่มเย็นแล้ว ยังเป็นอุทยานบัวที่ใหญ๋ที่สุดในประเทศอีกด้วย

เขื่อนน้ำพุง

 1. เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนแบบหินทิ้งแกนหินเหนียวแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว 1,720 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปเพียง 30 กิโลเมตร นอกจากจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนน้ำพุงยังใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทาน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยทัศนียภาพรอบสันเขื่อนที่ร่มรื่นย์ ร่มเย็น สงบและสวยงาม

เขื่อนน้ำอูน

 1. เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนดินซึ่งสร้างกั้นแม่น้ำอูน อันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำสงคราม สร้างขึ้นเพื่อการป้องกันอุทกภัยเป็นหลัก และยังใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทาน และการเกษตรกรรม ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันสวยงามของนักท่องเที่ยว ด้วยทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรายล้อมด้วยแมกไม้ ตัดแนวสันเขาที่สวยงาม

อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ

โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี นอกจากทิวทัศน์อันสวยงามของอ่างเก็บน้ำแล้ว ใครที่แวะเวียนมาเที่ยวที่นี่ยังได้เดินตามรอยพ่อ โดยศึกษาการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เมืองเก่า บ้านท่าแร่

 1. เมืองเก่า บ้านท่าแร่

แหล่งท่องเที่ยวแนวฮิปสเตอร์ กับการถ่ายรูปคู่ฉากหลังแบบอาคารเก่าย้อนยุค สถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงมนต์ขลัง ด้วยการออกแบบอาคารบ้านเรือนที่ผสมผสานความเป็นฝรั่งเศสและเวียดนามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ที่เมืองเก่า บ้านท่าแร่ ชุมชนคริสต์นิกายคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเดิมทีได้อพยพมาจากเวียดนามเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าแร่เมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว และได้ปลูกสร้างบ้านเรือนทรงยุโรปตามอย่างชาวตะวันตก ในสไตล์ชาวเวียดนามที่เป็นเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

อุทยานแห่งชาติภูพาน

 1. อุทยานแห่งชาติภูพาน

มีเนื้อที่ประมาณ 655 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนคร ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นหินทราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 567 เมตร โดยมีจุดที่สูงที่สุด คือ “ภูเขียว” เป็นต้นกำเนิดลำน้ำหลายสาร และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน้ำตกคำหอม โค้งปิ้งงู ผานางเมิน น้ำตกห้วยใหญ่ ถ้ำเสรีไทย และพระธาตุภูเพ็ก เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติภูผายล

 1. อุทยานแห่งชาติภูผายล

เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติห้วยหวด เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 57 ของประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 โครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2530 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร สภาพภูมิประเทศรอบอุทยานเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาหินทราย เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำหลายสาย และยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์หลากหลาย ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง รวมถึงมีสัตว์ป่านานพันธ์อาศัยอยู่ จึงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติ ทั้งยังมีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ลานหิน และอ่างเก็บน้ำให้ได้เลือกเที่ยวกันอย่างหลาหลายสไตล์

พระธาตภูผาแด่น

 1. พระธาตุภูผาแด่น วัดถ้ำผาแด่น

วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานมีอายุกว่า 100 ปี ที่นอกจากจะเป็นพุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คูเมืองสกลนครแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของพุทธประติมากรรมอย่าง “หินเทพ” ซึ่งเป็นงานแกะสลักเรื่องราวทางพุทธประวัติบนหินทรายขนาดใหญ่ และยังจุดชมวิวตัวเมืองสกลนคร และทะเลสาบหนองหาน ในมุมสูงแบบ180 องศาที่สวยงามอีกด้วย

ทะเลสาบหนองหาน

 1. ทะเลสาบหนองหาน

ทะเสสาบน้ำจืดขนาดใหญ่กลางตัวเมืองสกลนคร มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด พื้นที่ภายในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ตั้งอยู่กว่า 30 เกาะ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งมีพุทธศาสนสถานตั้งอยู่บนเกาะ นอกจากความสวยงามรอบบริเวณทะเลสาบ น้ำใส และยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ อาทิ สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลานานาพันธุ์ เป็นแหล่งประมงวิถีชาวบ้านอีกด้วย

วัดพระธาตุเชิงชุม

 1. วัดพระธาตุเชิงชุม

พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองสกลนคร เป็นที่พระดิษฐานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม โดยได้สร้างเจดีย์ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมที่ประดิษฐานอยู่ภายในครอบรอบพระพุทธไว้ ตัววัดพระธาตุเชิงชุมสร้างตามแบบศิลปะขอมผสมล้านช้าง อันงดงาม ทรงคุณค่าทั้งทางจิตใจ และทางศิลปกรรม


ที่พักแนะนำในสกลนคร

ที่พักสกลนคร - Hop Inn Hotel 1

ที่พักสกลนคร - Hop Inn Hotel 2

Hop Inn Sakon Nakhon

 • ราคาเริ่มต้น 450 บาท

ที่พัก Budget Hotel น้องใหม่มาแรงในแบบทันสมัยสีสันสดใส ขนาดกะทัดรัด สไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การตกแต่งสวยเก๋ เรียบง่าย เข้ากับยุคสมัย ถูกใจทั้งนักเดินทางขาประจำและขาจรด้วยสีโทนอ่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบาย และเป็นกันเอง

 

จองที่พัก Hop Inn สกลนคร กับ Traveloka

จองที่พัก


ที่พักสกลนคร - NH Elegrant Hotel 1

ที่พักสกลนคร - NH Elegrant Hotel 2

NH Elegant Hotel

 • ราคาเริ่มต้น 574 บาท

ที่พักระดับ 3 ดาวคู่เมืองสกลนคร ตั้งอยู่กลางตัวเมือง หรูหราด้วยการตกแต่งแบบ European Claasic ด้วยวัสดุธรรมชาติ แต่งเสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดคลาสสิค และการตกแต่งที่ดูอบอุ่นในแบบยุโรป ดูภูมิฐานและมีมนต์สน่ห์ ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น และเป็นส่วนตัวไปพร้อม ๆ กัน

จองที่พัก NH Elegant Hotel กับ Traveloka

จองที่พัก


สกลนคร

ใครจะไป “สกลนคร” เมืองเล็ก ๆ นอกสายตาแบบนี้ สถานที่ท่องเที่ยวเยอะเว่อร์เลยนะ ไปทั้งทีต้องเที่ยวกันให้คุ้มค่าการเดินทาง ใครเตรียมที่เที่ยวเมืองสกลนครพร้อมแล้ว ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการหาที่พัก เพียงให้ Traveloka ช่วยจัดการ ทั้งเรื่องเช็คห้องว่าง ดูราคา ตามหาส่วนลดและโปรโมชั่น ง่ายนิดเดียว

โปรโมชั่น

เตรียมที่พัก การเดินทาง และปลายทางที่จะ Check In กับเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมหาของฝากติดมือกลับมาฝากคนที่อยู่เมืองกรุงด้วยนะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้คิดไว้ ผ้าทอพื้นเมืองสกลเก๋ ๆ สักผืนก็ไม่เลวนะ ลองดู